Skip to content

Kontakt  Jeśli masz pyta­nia — pisz śmia­ło. Odpo­wie­my w cią­gu 24 godzin. 

Adres

ul. Ste­fa­na Bato­re­go 237
81 – 365 Gdynia


Dane kon­tak­to­we

+48 881 402 302
rezerwacje@​110hostel.​pl

Con­tact Form Demo (#2)
Gdyńskie Apartamenty

Rodzaj

Ilość osób

Zwierzęta

Wyszukaj nocleg